یازدهمین کارگاه مهارتی از خودمان رسانه بسازیم!

رسانه_پیام ابراهیم پور

ثبت نام یازدهمین دوره کارگاه مهارتی برنامه سازی تلویزیون و رسانه ها استاد پیام ابراهیم پور آغاز شد.
در این دوره با کلید واژه های: #فرم #محتوا #ایده #تم #چگونگی #چرایی #انسان_رسانه #مخاطب #اثرسنجیتفاوت اقتضای رسانه ها و… سرو کار خواهید داشت! و شما تمام آن چه که برای ایده تا اجرا در هر رسانه ای نیاز دارید می آموزید.

توصیه شده به علاقمندان و اهالی رسانه

ثبت نام و اطلاعات بیشتر از طریق:

تلفن تماس: (۰۹۳۸۲۵۸۷۳۲۳)