دومین دوره آموزشی چگونگی ورود، حضور و ماندگاری در رسانه

  • تفکر و سبک زندگی رسانه‌ای
  • از ایده تا اجرا در رسانه
  • تولید محتوای خلاقانه
  • تقابل فرم و محتوا
  • تقوت و تعامل EQ و IQ

و نکات بسیار مهم دیگر در این دوره آموزش داده می‌شود

 

معرفی و حضور افراد در برنامه‌های رسانه‌ای منوط به پایان دوره و کسب مهارت