اولین دوره برنامه سازی تلویزیونی

به شرط احراز صلاحیت لازم در پایان دوره، کسب فرصت شغلی و یا کارآموزی در پروژه‌های حرفه‌ای