نمایشگاه و همایش‌های نفت، گاز و پتروشیمی

سال تولید: 1393
سمت: تهیه کننده کارگردان و مجری

دستاوردهای در حوزه نفت کشور هر ساله توسط وزارت نفت، همزمان با ملی شدن صنعت نفت نمایشگاهی برگزار میشد و این مجموعه مستندات در 7 قسمت 30 دقیقه‌ای از پشت صحنه برگزاری آن نمایشگاه‌ها بود.

تماشای نمایشگاه و همایش‌های نفت، گاز و پتروشیمی

پخش ویدئو
پیام ابراهیم پور
همایش شیرخوارگان حسینی
اینجا ایران
فرش قرمز
پیام ابراهیم پور
دیدار در آفتاب
پابوس
بچه‌های مسجد