یاد عبرت

سال تولید: 1385-1388
سمت: تهیه کننده، کارگردان و مجری

مجموعه مستندی که در 30 قسمت 30 دقیقه‌ای به معرفی موزه و افرادی که به عنوان زندانیان سیاسی در زندان ساواک حضور داشتند پرداخت.

تماشای یاد عبرت

پخش ویدئو
مستند منظر ماه-پیام ابراهیم‌پور
مستند منظر ماه
آیت الله مجتهدی
زندگینامه مراجع
پیام ابراهیم پور-جشنواره شیخ بهایی
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۹۰
جشنواره شیخ بهایی 1389
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۸۹
پیام ابراهیم پور-فیروزه
فیروزه
روز هشتم-پیام ابراهیم‌پور
روز هشتم