نقطه های برجسته

سال تولید: 1396-1395
سمت: تهیه کننده و کارگردان

برنامه‌ای پرمخاطب که دو سال متوالی در 40 قسمت 30 دقیقه‌ای با ساختاری ترکیبی روی آنتن رفت و مجری این برنامه روایتگر تلاش انسان‌هایی شد که با وجود مشکلات جسمی، با روحیه‌ای مثال زدنی به زندگی امید بخشیدند.

تماشای نقطه های برجسته

جاذبه
ماه نشان