مستند نقل ایرانی

سال تولید: 1391
سمت: تهیه کننده

مستند نقل ایرانی

نقل ایرانی عنوان مستندی است که با نگاهی به زندگی نقالان و راویان معروف در عرصه فرهنگ و هنر همچون استاد شیرخدا و ورمزیار به روی آنتن شبکه رفت.

نمایش در زبان فارسی ترجمه تئاتر است و آن هنری است که از چند هنر دیگر ترکیب شده است. در نمایش بازیگران خود را به جای قهرمانان و اشخاص داستان می‌گذارند و وقایعی را که بر سر قهرمانان آمده است، با حرکات، اعمال و گفتار خود یک به یک در روی صحنه مجسم می‌کنند. نمایش در سراسر گیتی به اشکال مختلف متدوال است و در بعضی از کشورها سابقه‌ی آن به زمان‌های بسیار دور بر می‌گردد. در ایران نیز نمایش از زمان‌های قدیم متداول بوده است. نقالی مانند قوالی، نمایش روحوضی، پرده‌خوانی، تعزیه و … از اعضای خانواده بزرگ هنرهای نمایشی ایرانی به شما می‌رود. نقالی را می‌توان گونه‌ای باستانی از تاتر تک‌نفره معرف کرد. در این برنامه به ریشه یابی نقالی پرداخته و شاخه‌های آن را مورد ارزیابی قرار گرفته است.

تماشای مستند نقل ایرانی

پخش ویدئو
مستند منظر ماه-پیام ابراهیم‌پور
مستند منظر ماه
آیت الله مجتهدی
زندگینامه مراجع
پیام ابراهیم پور-جشنواره شیخ بهایی
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۹۰
جشنواره شیخ بهایی 1389
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۸۹
پیام ابراهیم پور-فیروزه
فیروزه
روز هشتم-پیام ابراهیم‌پور
روز هشتم