مستند منظر ماه

سال تولید: 1384
سمت: کارگردان

مستندی 50 دقیقه ای از یک نابینای حافظ کل قرآن در بابلسر به نام خانم مریم محیایی بود که به دید مخاطب
درآمد.

تماشای مستند منظر ماه

پخش ویدئو
آیت الله مجتهدی
زندگینامه مراجع
پیام ابراهیم پور-جشنواره شیخ بهایی
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۹۰
جشنواره شیخ بهایی 1389
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۸۹
پیام ابراهیم پور-فیروزه
فیروزه
روز هشتم-پیام ابراهیم‌پور
روز هشتم
پیام ابراهیم پور
مستند حج عمره دانشجویی