مستند حج عمره دانشجویی

سال تولید: 1387 - 1385
سمت: تهیه کننده و کارگردان

این مستند روایتی رسانهای از سفر متفاوت برای دانشجویان است، کسانی که اغلب برای اولین بار این سفر را
تجربه کردهاند. این مستند در سه دوره ضمن همراهی با دانشجویان، ابعاد معنوی حج را نیز معرفی و بیان میکند.

  • تقدیر شده توسط نماینده نهادهای رهبری در دانشگاههای کل کشور

تماشای مستند حج عمره دانشجویی

پخش ویدئو
مستند منظر ماه-پیام ابراهیم‌پور
مستند منظر ماه
آیت الله مجتهدی
زندگینامه مراجع
پیام ابراهیم پور-جشنواره شیخ بهایی
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۹۰
جشنواره شیخ بهایی 1389
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۸۹
پیام ابراهیم پور-فیروزه
فیروزه
روز هشتم-پیام ابراهیم‌پور
روز هشتم