زندگینامه مراجع

سال تولید: 1383-1385
سمت: تهیه کننده، کارگردان و نویسنده

مجموعه مستندات از زندگینامه مراجع عالی قدر سیبویه، مجتهدی تهرانی، فاضل لنکرانی، علوی گرگانی است که
در سالهای 1383 تا 1385 از شبکه سه سیما پخش شد.

تماشای زندگینامه مراجع

پخش ویدئو
مستند منظر ماه-پیام ابراهیم‌پور
مستند منظر ماه
پیام ابراهیم پور-جشنواره شیخ بهایی
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۹۰
جشنواره شیخ بهایی 1389
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۸۹
پیام ابراهیم پور-فیروزه
فیروزه
روز هشتم-پیام ابراهیم‌پور
روز هشتم
پیام ابراهیم پور
مستند حج عمره دانشجویی