دلشدگان

سال تولید: 1386
سمت: تهیه کننده، کارگردان و راوی

دلشدگان عنوان برنامه‌ای در قالب گزارش مستندی است که در 6 قسمت کاروان حج جانبازان و خانواده‌های شهدا
را به تصویر کشید.

تماشای دلشدگان

پخش ویدئو
پیام ابراهیم پور
با کبوتران حرم
پیام ابراهیم پور
تا نیایش
پیام ابراهیم پور
جشن رمضان
پیام ابراهیم پور - مستند رد پای دوست
مستند رد پای دوست
پیام ابراهیم پور
مستند چشم آسمان
پیام ابراهیم پور
مستند ضیافت