تا نیایش

سال تولید: 1378
سمت: تهیه کننده و کارگردان

عنوان برنامه‌ای معارفی است که ساعاتی پیش از لحظات ملکوتی اذان ظهر، در قالب یک برنامه گفتوگو با
کارشناسان حوزه معارفی در ایام فاطمیه اول و دوم روی آنتن شبکه پنج سیما رفت.

تماشای تا نیایش

پیام ابراهیم پور
با کبوتران حرم
پیام ابراهیم پور
جشن رمضان
پیام ابراهیم پور - مستند رد پای دوست
مستند رد پای دوست
پیام ابراهیم پور
مستند چشم آسمان
پیام ابراهیم پور
مستند ضیافت
دلشدگان
دلشدگان