برنامه مثل هیچکس

سال تولید: 1387
سمت: کارگردان و مجری

مثل هیچکس برای مخاطب های خاص است…!

خاص یعنی همه، همه‌ی آدم‌های ایرانی…

بسیجی یک نوع نگرش و یک نوع تفکر است، بسیجی یک انسان عاشق است، انسانی است که قلبش برای کمک می‌تپد، دغدغه دارد، مسولیت قبول کرده، به کاری که انجام می‌دهد اهمیت می‌دهد، دلش شور می‌زند، سلول به سلول وجودش را برای این مملکت می‌دهد.

بسیجی یعنی جان دادن در راه عاشقی، یعنی گه‌گاهی پر و پال گرفتن، بسیجی یک لباس نیست! بسیجی فراتر از ارگان و سازمان و لباس‌های خاکی است.

بسیجی یعنی همه! بچه‌ها، جوان و پیرها، زن و مرد، خانواده‌ها، همه می‌توانیم بسیجی باشیم!

تماشای برنامه مثل هیچکس

پخش ویدئو
مستند منظر ماه-پیام ابراهیم‌پور
مستند منظر ماه
آیت الله مجتهدی
زندگینامه مراجع
پیام ابراهیم پور-جشنواره شیخ بهایی
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۹۰
جشنواره شیخ بهایی 1389
جشنواره شیخ بهایی ۱۳۸۹
پیام ابراهیم پور-فیروزه
فیروزه
روز هشتم-پیام ابراهیم‌پور
روز هشتم