شبکه ولایت

شبکه ولایت
عنوان برنامه: حدیث تندرستی
سال: 1395
سمت: مجری
در فاصله بین عید قربان تا عید غدیر که دهه ولایت نام دارد، ویژه برنامه ای 10 قسمتی با حضور علی اکبر رائفی پور به عنوان کارشناس از شبکه جهانی ولایت پخش شد.
شبکه ولایت
عنوان برنامه: عیدانه ی غدیر
سال: 1395
سمت: مجری
در فاصله بین عید قربان تا عید غدیر که دهه ولایت نام دارد، ویژه برنامه ای 10 قسمتی با حضور علی اکبر رائفی پور به عنوان کارشناس از شبکه جهانی ولایت پخش شد.