شبکه قرآن

شبکه قرآن
عنوان برنامه: ویژه برنامه سلام
سال: 1400-1399
سمت: تهیه کننده و کارگردان
این برنامه در 3 قسمت مختلف ویژه تحویل سال به صورت زنده از حرم امام رضا (ع) پخش و با حضور چهره های برجسته قرآنی و دینی کشور روی آنتن رفت.