شبکه جام جم

شبکه جام جم
عنوان برنامه: اینجا ایران است
سال: 1391
سمت: تهیه کننده، کارگردان و مجری
برنامه ی اینجا ایران است به مدت یک سال در شب های جمعه به مدت 90 دقیقه و به صورت زنده از گروه اجتماعی شبکه جام جم یک و دو با بخش های جذاب و متنوعی به مخاطبان ارائه شد.