شبکه آی فیلم

آی فیلم
عنوان برنامه: جشن گل سرخ
سال: 1397
سمت: تهیه کننده و کارگردان
ویژه برنامه ای متفاوت برای تحویل سال 1397 و افتتاحیه آی فیلم 2 که با مشارکت ایران و افغانستان و با حضور آقای محسن اسلام زاده، برای فارسی زبانان مهاجر افغان، تاجیک و ... در کابل پخش شد.