شبکه آموزش

شبکه آموزش
عنوان برنامه: مثبت چهل
سال: 1398
سمت: تهیه کننده و کارگردان
این برنامه تلویزیونی در 40 قسمت، نوستالژی از خاطرات بچه های دهه 40 و 50 است که با اجرای دو مجری قدیمی سیما خانم گیتی خامنه و الهه رضایی با پخش آیتم های مختلف نظر مخاطبان را جلب کرد.
شبکه آموزش
عنوان برنامه: همایش یکصد کتاب در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
سال: 1393
سمت: تهیه کننده و کارگردان
همایش یکصد کتاب در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی عنوان مستندی گزارشی است که از بخش جنبی نمایشگاه بین المللی کتاب تولید و پخش شده است.