رادیو معارف

رادیو معارف
عنوان برنامه: گوینده پخش
سال: 1384
سمت: گوینده پخش، گزارشگر
گوینده پخش و شیفت اعلان برنامه‌ها این شبکه که به صورت زنده از شبکه رادیویی معارف شهر قم روی آنتن رفت.