رادیو اربعین

رادیو اربعین
عنوان برنامه: پیاده روی اربعین
سال: 1400
سمت: گوینده
برنامه ای متنوع در حال و هوای مراسم پیاده روی اربعین که به مدت 1 هفته هر روز از ساعت 18 الی 20 پخش شد.